Ngô Thị Nhàn

Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, vui vẻ thân thiện trong cuộc sống đời thường. Họ tên: Ngô Thị Nhàn Ngày sinh: Địa chỉ email: nhannt.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Dân tộc: Kinh Đọc tiếp…