Đào Thanh Hương

… Name: Đào Thanh Hương DOB: Jun 11th Phone No.: (+84)912499857 Email address: daothanhhuong.tm@gmail.com Home address: Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng Ethnicity: Kinh Religion: None Marital status: Married with 1 child Division: Translation, Culture and Theoretical Linguistics Working since: Đọc tiếp…