Nguyễn Hồng Ánh

Phương châm công tác: Không công bằng nếu yêu cầu người khác điều chính mình không sẵn sàng làm. (Eleanor Roosevelt) Họ tên: Nguyễn Hồng Ánh Ngày sinh:01/09/1980 Địa chỉ email: anhnh.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Đọc tiếp…