Vũ Minh Hoa

Sở thích: xem phim, đọc sách. Họ tên: Vũ Minh Hoa Ngày sinh: 11/01/1989 Địa chỉ email: hoavm.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Đồng Quốc Bình, Hải Phòng Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình Bộ môn: Thực Đọc tiếp…