Nguyễn Hồng Ánh

Phương châm công tác: Không công bằng nếu yêu cầu người khác điều chính mình không sẵn sàng làm. (Eleanor Roosevelt) Họ tên: Nguyễn Hồng Ánh Ngày sinh:01/09/1980 Địa chỉ email: anhnh.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Đọc tiếp…

Lê Thùy Tâm

Sống đơn giản. Nghiêm túc trong công việc. Thích đọc truyện và may vá. Họ tên: Lê Thùy Tâm Ngày sinh: Địa chỉ email: tamlt.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Tình Đọc tiếp…

Vũ Minh Hoa

Sở thích: xem phim, đọc sách. Họ tên: Vũ Minh Hoa Ngày sinh: 11/01/1989 Địa chỉ email: hoavm.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Đồng Quốc Bình, Hải Phòng Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình Bộ môn: Thực Đọc tiếp…

Ngô Thị Nhàn

Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, vui vẻ thân thiện trong cuộc sống đời thường. Họ tên: Ngô Thị Nhàn Ngày sinh: Địa chỉ email: nhannt.nn@vimaru.edu.vn Địa chỉ: Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Dân tộc: Kinh Đọc tiếp…