Khoa Ngoại ngữ

NN

Địa chỉ: Phòng 211, nhà A5, Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại văn phòng: 0313 735 682

Email: ngoaingu@vimaru.edu.vn

Lịch sửCơ cấu tổ chứcChức năng, nhiệm vụ

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập ngày 20/01/2014 trên cơ sở là Bộ môn Ngoại ngữ trước đây.

Hiện nay Khoa gồm 04 bộ môn là Tiếng Anh đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, Thực hành tiếng, và Lý thuyết tiếng, đào tạo 02 ngành học là Tiếng Anh thương mạiNgôn ngữ Anh.

Khoa có 42 Cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 09 Nghiên cứu sinh, 26 Thạc sĩ, 03 học viên đang học cao học và 03 cử nhân.

Cùng với sự phát triển của trường Đại học Hàng hải Việt nam, Khoa Ngoại ngữ đã phát triển và trưởng thành cả về chất và lượng. Đội ngũ giảng viên thuộc Khoa quản lý có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Thế mạnh của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo cho sinh viên, học viên Tiếng Anh tổng quát theo các bài thi chuẩn quốc tế, Tiếng Anh Hàng hải các cấp độ, và Tiếng Anh thương mại. Với việc đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, nhà trường rất coi trọng vấn đề tiếng Anh đối với sinh viên cũng như giảng viên trong toàn trường. Chính vì vậy, Khoa ngoại ngữ đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng nhà trường tiếp tục nâng cao khả năng ngoại ngữ của cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên, góp phần từng bước đưa trường Đại học Hàng hải Việt Nam sánh vai với các trường trong khu vực và trên thế giới.

Với những thành tích đã đạt được, Khoa ngoại ngữ liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Thành phố, Công đoàn giáo dục Thành phố và Ngành Giao thông vận tải.

Khoa Ngoại ngữ có một Quyền trưởng khoa, hai Phó trưởng khoa, Công đoàn bộ phận và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Khoa ngoại ngữ được chia thành 4 tổ bộ môn:

 • Chức năng: Khoa Ngoại ngữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có chức năng: Quản lý và đào tạo cử nhân Tiếng Anh thương mại; giảng dạy Tiếng Anh cơ sở cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho học viên và sinh viên các hệ đào tạo trong Trường.
 • Nhiệm vụ:
  1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
  2. Xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường;
  3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  4. Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  5. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học;
  6. Tổ chức biên soạn, đánh giá, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập;
  7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên;
  8. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số giấy tờ phục vụ đào tạo và sinh viên do Hiệu trưởng ủy quyền;
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.