Ngô Thị Nhàn

Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, vui vẻ thân thiện trong cuộc sống đời thường.

Họ tên: Ngô Thị Nhàn
Ngày sinh:
Địa chỉ email: nhannt.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh đại cương
Công tác tại ĐHHH từ: 01/11/2003
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – ĐH Hà Nội
– Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung

Comments