R. L. Stine’s “Goosebumps” Series

goosebumps

Tải về

Goosebumps là series truyện rùng rợn dành cho trẻ em được viết bỏi nhà văn Mỹ R. L. Stine, xuất bản bởi nhà in Scholastic Publishing từ năm 1992 đến năm 1997. Bộ sách bao gồm 62 quyển, với các nhân vật là những đứa trẻ gặp những tình huống đáng sợ trong cuộc sống. Từ bộ sách này, nhiều tác phẩm ăn theo đã được xuất bản như Goosebumps Series 2000, Give Yourself Goosebumps, Tales to Give You Goosebumps,…

Comments