Đỗ Hữu Trường

Kiên nhẫn và tận tâm là phương châm sống và làm việc của tôi. Thích đọc sách, nghe nhạc và du lịch vào thời gian rảnh rỗi.

Họ tên: Đỗ Hữu Trường
Ngày sinh: 08/09
Địa chỉ email: truongdh@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Hoàng Minh Thảo, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 01/10/2016
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Tiếng Anh – Viện Đại học Mở Hà Nội
– Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ, ĐH QGHN
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Comments