Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ -VMU

  1. Tên câu lạc bộ:

Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Hàng hải Việt Nam

(FFS EC)

  1. Ngày, tháng, năm thành lập: 10/9/2015
  2. Số lượng thành viên: 15 thành viên
  3. Cơ cấu tổ chức: CLB gồm Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các thành viên:

+ Ban chủ nhiệm: 03 người (Chủ nhiệm và 02 phó chủ nhiệm)

+ Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Phạm Thị Ngọc Thanh – Số điện thoại:01239258868

  1. Cấp trên trực tiếp quản lý:

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  1. Một số hoạt động, thành tích tiêu biểu:

Giới thiệu

Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Hàng hải Việt Nam (FFS EC) được thành lập với mục đích tạo môi trường thực hành và giao lưu tiếng Anh và thực hành kĩ năng mềm cho sinh viên khoa Ngoại ngữ nói riêng và các sinh viên từ các khoa và trường có quan tâm. FFS EC đã tổ chức các hoạt động liên quan đến tiếng Anh cho sinh viên khoa như: các buổi meeting 2 tuần một lần theo chủ đề và kĩ năng mềm, các buổi team-building giúp các SV thực hành làm việc theo nhóm bằng Tiếng Anh, các buổi tham gia nghiên cứu của ngừoi nước ngoài, sinh hoạt CLB kết hợp cùng CLB tiếng Anh khác trong trường và trên Hà Nội, giao lưu với các sinh viên quốc tế đến từ Hawaii, Philippines và các hoạt động nội bộ khác. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, CLB đã mở rộng giao lưu trao đổi với nhiều SV trong và ngoài trường ĐHHHVN và tạo cơ họi cho SV được mở mang kiến thức liên quan đến giao tiếp Tiếng anh và kĩ năng mềm.

Comments