Tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2018 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia

I. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.1. Các môn thi cấp Trường để chọn đội tuyển dự thi cấp Quốc gia (16 môn):

Đại số, Giải tích, Vật lý, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Cơ kết cấu, Thủy lực, Tin học chuyên, Tiếng Anh chuyên, Tin học văn phòng và các môn Ứng dụng tin học trong Cơ học, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Sức bền VL.

1.2. Các môn thi chỉ tổ chức ở cấp Trường:

Tiếng Anh (bài thi TOEIC-Actual Test).

1.3. Đối tượng:

Sinh viên có điểm học phần dự thi (điểm Z) ≥ 7.0 (điểm trở lên hệ tín chỉ) hoặc được Giảng viên trực tiếp giảng dạy giới thiệu và Bộ môn đồng ý.

II. THỦ TỤC, THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

Việc đăng ký, lập danh sách SV dự thi thực hiện từ 05/12/2017 đến 25/12/2017 theo 02 hướng sau:

Ban thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch và chỉ đạo các Chi đoàn đăng ký với các Liên chi đoàn Khoa/Viện (Mẫu 1).

+ Các Bộ môn phụ trách môn thi chỉ đạo các giảng viên động viên, mời SV đăng ký thi, tập hợp gửi về các Khoa/Viện (Mẫu 2).

Các Khoa/Viện tập hợp danh sách SV dự thi (Mẫu 3) và gửi về Phòng Đào tạo (CV Lê Quốc Tuấn, Email: quoctuanvmu@gmail.com, Điện thoại: 0936.790.782) trước 17h00′ ngày 30/12/2017 (để xếp lịch ôn tập và lịch thi).

III. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

Hướng dẫn ôn tập sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật tại Nhà A4 (Xem chi tiết trên Website Trường), cụ thể như sau:

+ Cấp Trường: 16 tiết/môn thi (04 buổi, 04 tiết/buổi) từ 20/01/2018 đến 28/01/2018.

+ Cấp Quốc gia: 60 tiết/môn thi (15 buổi, 04 tiết/buổi) sau khi có kết quả thi cấp Trường (dự kiến từ 03/03/2018).

IV. LỊCH THI

4.1. Thi cấp Trường: Thứ Bảy, 03/02/2018

07h30: Khai mạc tại Hội trường lớn (mời toàn bộ SV tham dự).

08h00 – 11h30: Tổ chức thi tại Nhà A4 – Khu Hiệu bộ cho các học phần có 10 SV đăng ký trở lên.

4.2. Thi cấp Quốc gia: 

+ Môn Đại số và Giải tích: Thi tại Đại học Quảng Bình vào đầu tháng 04/2018.

+ Môn Vật lý: Đại học Đồng Nai vào tháng 04/2018.

+ Các môn thi Olympic cơ học: Thi tại ĐH Xây dựng vào ngày 15/04/2018.

+ Môn tin học chuyên: Thi vào cuối tháng 11/2018.

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Comments