2018 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE SCHOLARSHIP PROGRAM

Global UGRAD Exchange Program

Học bổng trao đổi sang Mỹ trong một kỳ vào mùa thu 2018 dành cho sinh viên thuộc tất cả các ngành học tại Việt Nam.

Đối tượng: Sinh viên trên 18 tuổi
Deadline: 31/12/2017
Link: https://goo.gl/gdSyV2

Comments