Ngày hội việc làm cho sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam năm 2018

Các em sinh viên ATMk55 chú ý đi đầy đủ.

Các em sinh viên các khóa K56,K57 được khuyến khích tham dự.


Comments