Khóa học “ESP and EMI Training Workshops” – cơ hội tốt cho giảng viên ESP, EMI

Giảng viên khoa Ngoại ngữ vinh dự được tham gia khóa học 2 ngày  “ESP and EMI Training Workshops” được giảng dạy bởi chuyên gia tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Mục đích của khóa học là đào tạo giảng viên dạy Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) và dạy Chuyên Ngành bằng Tiếng Anh (EMI) cho cán bộ giảng viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và chuyên ngành bằng Tiếng Anh hiệu quả hơn ở cấp bậc đại học.

Comments