Hội thảo quốc gia “Dạy và Học Tiếng Anh chuyên ngành ở cấp bậc Đại Học tại Việt Nam”

Hội thảo quốc gia “Dạy và Học Tiếng Anh chuyên ngành ở cấp bậc Đại Học tại Việt Nam” được tổ chức ngày 20/01/2018 tại Học viện Ngân hàng VN.
Hội thảo nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, và trao đổi chuyên môn, học thuật của giảng viên từ các trường đại học trong cả nước. Hội thảo cũng hướng đến việc thiết lập một diễn đàn trao đổi học thuật, chuyên môn (các công trình nghiên cứu, các phương pháp cập nhật, tiên tiến) về chủ đề giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành tại cấp bậc học Đại Học tại Việt Nam cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, phụ trách đào tạo cấp bậc Đại Học khắp Việt Nam. Hội thảo đồng thời mong muốn phát hiện các tiềm năng, cơ hội, thử thách, vấn đề tồn tại, các mối quan tâm, và đưa ra những hướng đi mới, hiệu quả và phù hợp liên quan đến giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành tại cấp bậc Đại Học tại Việt Nam.


Các mảng nội dung được thảo luận tại hội thảo:
• Thành tựu và tiềm năng của công tác giảng dạy và học tập TA chuyên ngành
• Thiếu sót và thách thức trong công tác giảng dạy và học tập TA chuyên ngành
• Giải pháp cho các vấn đề về giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành
• Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành
• Phát triển và thiết kế tài liệu giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành
• Phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập tiếng Anh chuyên ngành
• Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành
• Công tác kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành

Hội thảo vinh dự được nghe báo cảo từ 04 diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước.

Comments