Đoàn Văn Huân

Sở thích: Bơi lội và thể thao.

Họ tên: Đoàn Văn Huân
Ngày sinh:
Địa chỉ email: huandv.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 01/01/2013
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ – ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia
– Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp

Comments