Vũ Minh Hoa

Sở thích: xem phim, đọc sách.

Họ tên: Vũ Minh Hoa
Ngày sinh: 11/01/1989
Địa chỉ email: hoavm.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Đồng Quốc Bình, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Thực hành tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 01/02/2012
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – ĐH Hà Nội
– Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – ĐH Victoria, ĐH Hà Nội
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Comments