Lê Thị Hồng Loan

Sở thích: đọc sách.

Họ tên: Lê Thị Hồng Loan
Ngày sinh:
Địa chỉ email: loanlth.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh đại cương
Công tác tại ĐHHH từ: 17/09/2008
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – ĐH Hà Nội
– Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia – 2010-2012
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn

Comments