Kết quả thi Olympic tiếng Anh chuyên cấp Trường năm 2018

Ngày 03/02/1018, trường ĐH Hàng hải VN tổ chức thi Olympic tiếng Anh chuyên cấp Trường.

Kết quả cuối cùng của các em ssinh viên tham gia thi như sau:

Giải Nhất: Nguyễn Thành Quý (ISE)

Giải Nhì: Đào Anh Phương (ATM56ĐH) và Nguyễn Quỳnh Anh (ISE)

Giải Ba: Phạm Quỳnh Oanh (NNA57ĐH) và Trương Minh Anh  (NNA57ĐH)

Giải Khuyến khích: Trương Thị Nhung (ISE), Hà Hải Giang (ATM57ĐH), Đinh Cường Thịnh (ISE), Ngô Tiến Đạt (NNA58ĐH)

Ngoài phần thưởng về vật chất, giấy khen, Nhà trường còn thưởng về điểm cho các em sinh viên như sau:

Giải Nhất: Cộng thêm 2 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z); Giải Nhì: Cộng thêm 1 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z); Giải Ba: Cộng thêm 1 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z).

Khoa Ngoại ngữ chúc mừng các em đạt giải cao có danh sách trên và chúc các em học tập tiến bộ hơn nữa để sẵn sàng tham gia các kỳ thi ở cấp cao hơn.

Comments