Quy định về Cảnh báo học tập (Điều 23) và Xử lý buộc thôi học (Điều 24)

Các em sinh viên chú ý các quy định này, và các sinh viên có tên trong danh sách cảnh báo học tập hoặc có nguy cơ bị cảnh báo học tập thì nên rút học phần trong thời gian quy định của Trường.

Thời gian cho phép sinh viên bị cảnh báo rút học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 là từ 12/03-16/03/2018.

Comments