Tuyển dụng thực tập tại công ty Bridgestone Việt Nam

Các em K56 chú ý thông báo này. Em nào có nguyện vọng và thấy đủ điều kiện đăng ký thì đọc kỹ hướng dẫn và khai vào form sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGDO3Cned9R_3eozcjO5kMCgmrduuozG3qdckFcMLHxjXCyw/viewform?c=0&w=1

Comments