Thông báo về thủ tục xét tốt nghiệp

Các em sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp thì cần chú ý các thủ tục sau nhé:

Trước tiên các em cần có điểm TBCTL, hoàn thành các học phần GDTC, GDQP, đạt chuẩn đầu ra MOS, IELTS theo quy định, sau đó các em hoàn thành 02 mẫu:

  1. Phiếu xác nhận thanh toán tài sản. bm.03.qt_.ctsv_.06_-_phieu_xac_nhan_thanh_toan_tai_san_0
  2. Đơn xin xét tốt nghiệp. (Kể cả những em ra trường đúng hạn). bm.14.qt_.pdt_.07.don_xin_xet_tot_nghiep_-_28.4.17

Các em nộp 02 mẫu này tại VP Khoa vào giờ hành chính cho cô Trần Thị Kim Liên, Giáo vụ Khoa, và có ký xác nhận.

 

Comments