Thông báo thực tập chuyên ngành cho sinh viên K56 ATM,NNA

Các em sinh viên K56 đã có quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập chuyên ngành từ 08/08/2018 đến 02/09/2018. Các em xem quyết định này để xem mình thuộc nhóm thực tập nào. 
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH- SV K56 (ATM)
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH- SV K56 (NNA)
Trước khi đi thực tập các em cần làm các việc sau:
1. Điền vào form sau(deadline (23/07/2018): Mẫu đăng ký thực tập chuyên ngành K56
2. Khai vào form Mẫu liên hệ thực tập, nộp tại VP Khoa sáng 06/08/2018. (Tốt nhất là thu theo nhóm thực tập) 
GIẤY LIÊN HỆ THỰC TẬP
3. Đọc kỹ hướng dẫn, yêu cầu ở Đề cương học phần thực tập chuyên ngành K56.
ĐỀ CƯƠNG HP TT CN (25602)
4. Trong quá trình thực tập thì viết báo cáo thực tập theo hướng dẫn của file GUIDELINES FOR INTERNSHIP REPORT.
HƯỚNG DẪN VIẾT BC TT CN
5. Sau khi kết thúc thực tập, các em cần xin nhận xét của đơn vị thực tập theo mẫu Phiếu nhận xét đơn vị thực tập. Phiếu này bắt buộc phải có dấu đỏ của công ty các em đến thực tập.
PHIẾU NX SV THỰC TẬP CỦA ĐƠN VỊ

Comments