Bùi Thị Thúy Nga

Họ tên: Bùi Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 22/12
Email: ngabtt.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Lê Chân, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
Bộ môn: Thực hành tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 11/2017
Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ tiếng Anh – Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung

Comments