Ngô Ngọc Trâm

Họ tên: Ngô Ngọc Trâm
Ngày sinh: 30/08
Địa chỉ email: tramnn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 06/2018
Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ – Southern New Hamsphire University
Trình độ ngoại ngữ:

Comments