Dịch thuật, Văn hóa, và Lý thuyết tiếng

Bộ môn Dịch thuật, Văn hóa, và Lý thuyết tiếng chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý công tác chuyên môn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (D125).

Hiện nay, bộ môn có 5 giảng viên trong đó có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài, 2 thạc sĩ tham gia công tác giảng dạy sinh viên và chịu trách nhiệm chuyên môn những môn học chuyên sâu của ngành ngôn ngữ học, đặc biệt là nhóm các học phần Biên, Phiên dịch, Giao thoa Văn hóa, Đất nước học, Văn học Anh, Toàn cầu hóa…

Với năng lực chuyên môn tốt, tinh thần làm việc năng động, trách nhiệm, bộ môn Dịch thuật, Văn hóa, và Lý thuyết tiếng đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của khoa Ngoại Ngữ và tương lai của thế hệ sinh viên chuyên ngữ ĐH Hàng hải VN.

Trưởng bộ môn: Hoàng Thị Thu Hà

Giảng viên:

  1. Trần Ngọc Diệp
  2. Phạm Văn Đôn
  3. Đào Thanh Hương
  4. Trần Thị Kim Liên
  5. Nguyễn Thị Thảo
  6. Nguyễn Thị Thúy Thu
Comments