Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2023

Sáng ngày 13/3/2023, tại văn phòng Khoa, Chi bộ Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú. Tham gia buổi lễ có các đ/c Đảng viên Chi bộ, đại diện Liên chi đoàn – HSV Khoa Ngoại ngữ.

Đảng viên được kết nạp đợt này là những quần chúng ưu tú, tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào cũng như có kết quả học tập Khá, Giỏi. Đặc biệt trong đợt kết nạp này, có 3/4 Đảng viên mới là Ủy viên BCH Liên chi đoàn – Liên chi HSV Khoa Ngoại ngữ.

Xin chúc mừng các em, và chúc các em luôn đạt được những thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện.

Comments