Tiếng Anh chuyên ngành

Bộ môn tiếng Anh chuyên ngành được thành lập vào ngày 15/07/2014 trên cơ sở thành lập các bộ môn trực thuộc khoa Ngoại Ngữ, trường đại học Hàng Hải Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay bộ môn đã có đóng góp đáng kể vào công tác giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho các khoa trong toàn trường. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo trình luôn được bộ môn coi trọng và khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng đầu ra cho sinh viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các công ty tuyển dụng đặc biệt là các công ty thuộc lĩnh vực vận tải biển và cung ứng thuyền viên.

Đội ngũ nhân sự của bộ môn gồm 12 giảng viên đa phần có tuổi đời còn trẻ, nhiệt huyết và đoàn kết trong công việc, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ môn cũng không ngừng học hỏi nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bộ môn tiếng Anh chuyên ngành đảm nhận giảng dạy học phần tiếng Anh chuyên ngành cho 16 chuyên ngành trong toàn trường. Trong các học phần mà bộ môn đảm nhận có những học phần rất quan trọng và cần thiết cho sinh viên để phục vụ tốt cho nghề nghiệp sau này như học phần AVCN Hàng Hải, Máy khai thác và TA thương mại. Đối với các học phần như AVCN Hàng Hải, Máy khai thác, Đóng tàu, Hóa dầu, Luật hàng hải, Luật… bộ môn bố trí các giảng viên lâu năm có kinh nghiệm thực tế và chuyên môn đảm nhận. Đối với các học phần như tiếng Anh thương mại, Marketing, Logistics bộ môn bố trí các giảng viên trẻ, năng động có kiến thức chuyên môn giảng dạy. Song song với đó, bộ môn cũng bố trí các khóa học thực tế tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức các lớp học chuyên đề cho các giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Bộ môn cũng thường xuyên được mời tư vấn, giảng dạy các lớp tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh sử dụng tại nới làm việc ở các cơ quan doanh nghiệp, công ty tại địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trưởng bộ môn: Đỗ Thị Anh Thư
Giảng viên:

  1. Hoàng Thị Ngọc Diệp
  2. Nguyễn Đình Duy
  3. Đoàn Văn Huân
  4. Đỗ Thị Phương Lan
  5. Nguyễn Đình Quý
  6. Lê Thùy Tâm
  7. Ngô Ngọc Trâm
  8. Phạm Thị Quỳnh Trâm
  9. Đỗ Hữu Trường
Comments