Tiếng Anh đại cương

Bộ môn Tiếng Anh Đại Cương là một trong 04 bộ môn nòng cốt của Khoa Ngoại Ngữ, với 13 giảng viên, trong đó có 01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh tại Úc, 02 giảng viên học nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, 02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, 07 giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ, 01 giảng viên đang học cao học.

Bộ môn phụ trách giảng dạy 03 học phần Anh văn cơ bản (General English 1,2,3) cho toàn trường; 04 học phần Anh văn (English 1,2,3,4) cho khối các lớp chất lượng cao và các lớp chọn ngành Điều khiển tàu biển và Máy khai thác tàu biển. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các lớp chuyên ngữ cùng Bộ môn Thực hành tiếng; các lớp tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành thuộc Viện đào tạo quốc tế; các lớp đào tạo sĩ quan thuộc Trung tâm huấn luyện thuyền viên, và các lớp đào tạo sau đại học, liên thông, tại chức.

Các giảng viên bộ môn đều có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên. Họ đều là những giảng viên nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Giảng viên Bộ môn là những nhân tố có chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm, có khả năng giảng dạy đa dạng các chương trình khác nhau; đặc biệt là các khóa đào tạo chuyên biệt như IELTS, TOIEC… Trong bối cảnh mới, Bộ môn Tiếng Anh Đại Cương đã và đang nỗ lực hết mình để cải tổ chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy tiên tiến, quốc tế đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của Khoa và Nhà trường.

Trưởng bộ môn: Nguyễn Hồng Ánh
Phó trưởng bộ môn phụ trách: Vũ Thị Thúy
Giảng viên:

  1. Nguyễn Hoài Đức
  2. Phạm Thị Thu Hằng
  3. Lưu Thị Quỳnh Hương
  4. Nguyễn Thị Huệ Linh
  5. Lê Thị Hồng Loan
  6. Ngô Thị Nhàn
  7. Lê Thị Minh Phương
  8. Phạm Thị Ngọc Thanh
  9. Lê Thị Hiền Thảo
  10. Đỗ Thị Anh Thư
Comments