Hoàng Thị Ngọc Diệp

“Những thứ đáng có không bao giờ đến dễ dàng.” (Nothing worth having comes easy.) – Theodore Roosevelt.

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Diệp
Ngày sinh: 01/10
Địa chỉ email: diephtn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 01/09/1998
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia
– Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN
– Nghiên cứu sinh Ngôn ngữ Anh – ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Môn học giảng dạy: Tiếng Anh Hàng hải (Máy) các cấp độ, Tiếng Anh chuyên ngành đóng tàu, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh Hóa dầu, TOEIC, IELTS…

Comments