Đỗ Thị Phương Lan

Làm việc nghiêm túc, sống vui, sở thích âm nhạc và bước nhảy

Họ tên: Đỗ Thị Phương Lan
Ngày sinh:
Địa chỉ email: landtp.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 01/10/1999
Trình độ chuyên môn:
– Ngôn ngữ Anh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội
– Ngôn ngữ Anh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội – 2003-2006
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Comments