Hoàng Thị Thu Hà

Làm việc chăm chỉ và chơi hết mình.

Họ tên: Hoàng Thị Thu Hà
Ngày sinh: 03/10
Địa chỉ email: hahtt.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Đà nẵng Lạc Viên Ngô Quyền Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Dịch thuật, Văn hóa, Lý thuyết tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 15/09/1995
Trình độ chuyên môn:
– Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Hà nội
– Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Hà nội – 2004-2007
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Comments