Lưu Thị Quỳnh Hương

Yêu thích công việc giảng dạy và nghiên cứu.

Họ tên: Lưu Thị Quỳnh Hương
Ngày sinh:1985
Địa chỉ email: huonglq.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Đồ Sơn, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh đại cương
Công tác tại ĐHHH từ: 11/2012
Trình độ chuyên môn:
– Tiếng Anh sư phạm – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ – Đại học Northumbria – Anh
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Comments