Nguyễn Thị Huệ Linh

Chân thành, cởi mở, nhiệt tình. Thích khám phá, du lịch, ẩm thực,…

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ Linh
Ngày sinh: 13/05/1982
Địa chỉ email: linhnth.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh đại cương
Công tác tại ĐHHH từ: 06/01/2009
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hà Nội
– Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Đại học Hà Nội – 2005-2009
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Comments