Đào Thanh Hương

Cố gắng hoàn thành công việc được giao tốt nhất ở mức có thể

Họ tên: Đào Thanh Hương
Ngày sinh:11/06
Địa chỉ email: huongdt.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Dịch thuật, Văn hóa, Lý thuyết tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 20/10/2005
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Ngôn Ngữ Anh – Đại học Hà Nội
– Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại Học La Trobe, Úc
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp

Comments