Trần Thị Kim Liên

Ông trời luôn công bằng với mọi người, hãy sống hạnh phúc với những gì mình đang có.

Họ tên: Trần Thị Kim Liên
Ngày sinh:1969
Địa chỉ email: tranthikimlien@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Khu phát triển nhà Trần Nguyên Hãn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Dịch thuật, Văn hóa, Lý thuyết tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 01/04/2010
Trình độ chuyên môn:
– Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia
– Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Đại học Hà Nội
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Comments