Nguyễn Tất Thành

Họ tên: Nguyễn Tất Thành
Ngày sinh:05/01/1958
Địa chỉ email: tatthanhhanghai@gmail.com
Địa chỉ: Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngành
Công tác tại ĐHHH từ: 09/1988
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Anh văn – Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà nội – 1982
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung

Comments