Lê Thị Hiền Thảo

Name: Lê Thị Hiền Thảo
DOB: Nov 22nd
Phone No.: (+84)983381905
Email address: lehienthao@yahoo.com
Home address: Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PHòng
Ethnicity: Kinh
Religion: None
Marital status:
Division: General English
Working since: Jan 1st, 2004
Educational background:
– English Language – Hanoi University
– M.A., English Language – ULIS, Vietnam National University
Foreign languages: English, Mandarin Chinese

Comments