Thông báo mức học phí năm học 2019-2020, 2020-2021

Các em sinh viên đọc kỹ thông báo về mức học phí phải đóng trong năm học 2019-2020 và 2020-2021 này nhé.

Comments