CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI HÀN QUỐC.

Hiện tại nhà trường đang có 03 chương trình trao đổi sinh viên tại các trường ở Hàn Quốc.

Các em sinh viên khoa Ngoại ngữ đọc kỹ các chương trình và đăng ký theo hướng dẫn.

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ HẢI DƯƠNG HÀN QUỐC (KMOU)

Nếu em nào có nguyện vọng thì đọc kỹ thông báo này (link) và đăng ký tham gia tại: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdnnAfjmrc…/viewform… trước ngày 20/4/2023 để khoa lập danh sách tổng hợp gửi phòng QHQT.

CHƯƠNG TRÌNH CAMPUS ASIA – AIMS NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ HẢI DƯƠNG HÀN QUỐC (KMOU)

Các em có nguyện vọng đi học trao đổi tai Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc theo chương trình CAMPUS-Asia AIMS đọc kỹ hướng dẫn ở đg link (đính kèm comment) và đăng ký vào link này để khoa NN lập danh sách gửi đi: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd7tX2djrm…/viewform…

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI ĐẠI HỌC CHOSUN (HÀN QUỐC)

Các em có nguyện vọng đi trải nghiệm tại Đại học Chosun đọc kỹ hướng dẫn ở đg link (đính kèm comment) và đăng ký vào form này để khoa NN lập danh sách: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfFD4UdTvV…/viewform…

Comments