Thông báo thực tập cho sinh viên K59

Các em sinh viên K59 đã có quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập 02/8/2021 đến 26/12/2021. Các em cần làm những bước sau:

1. Các em xem Quyết định cử SV đi TT này để xem mình thuộc nhóm thực tập nào:

http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/QD-thuc-tap-1.jpg

Danh sách SV theo nhóm. Danh sách này chỉ để các em biết mình thuộc nhóm thực tập nào thôi. Các em ko nhấn quyền truy cấp để xem nhé. Các em dùng account có đuôi vimaru.edu.vn thì sẽ xem đc bình thường.

https://drive.google.com/file/d/1bCJLs8PP0bCyPAh-FXsdLvmWv31PPZZo/view?usp=sharing

2. Điền vào form sau (deadline: 04/8/2021)

https://forms.gle/rDJCyh5LV1R7kU6g7

Sau khi các em khai thông tin cá nhân bằng email của trường cấp cho các em có đuôi vimaru.edu.vn, Khoa sẽ lập nhóm thực tập, và mọi thông báo sẽ được hỏi đáp trong nhóm này.

3. Nếu em nào cần Giấy giới thiệu thực tập thì khai thông tin theo mẫu và nộp theo link này. Các em đặt tên file họ_tên_mã sinh viên_nhóm TT. Ví dụ: Nguyễn_Văn_A_22222_11.

http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/Gi%E1%BA%A5y-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-2020-1.doc

Sau khi khai xong thông tin, đặt tên theo hướng dẫn thì các em nộp vào link này: https://drive.google.com/drive/folders/1wjh4HgBYMNRWz03PMTlu6vf9CzgwzUa2?usp=sharing

hoặc https://forms.gle/vsDMqR8zzRe6RYb89

Em nào nhờ khoa liên hệ thì để trống mục Kính gửi và Địa chỉ.

Các em sẽ nhận giấy giới thiệu có chữ ký và dấu đỏ của nhà trường vào chiều thứ Hai, ngày 09/8/2021 tại VP khoa NN. Em nào cần gấp thì gửi hòm thư ngoaingu@vimaru.edu.vn và ghi rõ ngày cần lấy.

4. Đọc kỹ hướng dẫn, yêu cầu ở Đề cương học phần thực tập TN:

http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/%C4%90%E1%BB%80-C%C6%AF%C6%A0NG-H%E1%BB%8CC-PH%E1%BA%A6N-TH%E1%BB%B0C-T%E1%BA%ACP-T%E1%BB%90T-NGHI%E1%BB%86P-25330.docx

5. Trong quá trình thực tập thì viết Báo cáo thực tập theo hướng dẫn: http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-VI%E1%BA%BET-B%C3%81O-C%C3%81O-TT-TN.doc

và viết Sổ ghi nhận thực tâp (các em sẽ đc hướng dẫn cụ thể sau khi lập nhóm thực tập).

6. Nộp báo cáo thực tập: 

Các em chú ý sẽ nộp 1 bản giấy, 1 bản online để kiểm tra bằng phần mềm Turnitin. Việc nộp bài sẽ được hướng dẫn chi tiết sau. Trong quá trình làm bài, có gì không hiểu các em gửi thắc mắc vào nhóm thực tập.

7. Nộp phiếu nhận xét TT TN của đơn vị

Sau khi kết thúc thực tập, các em cần xin nhận xét của đơn vị thực tập theo mẫu Phiếu nhận xét đơn vị thực tập. Phiếu này bắt buộc phải có dấu đỏ của công ty các em đến thực tập.

http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/PHI%E1%BA%BEU-NX-SV-TH%E1%BB%B0C-T%E1%BA%ACP-C%E1%BB%A6A-%C4%90%C6%A0N-V%E1%BB%8A-3.doc

Phiếu này có dấu đỏ được nộp riêng, có photo 1 bản đính kèm Báo cáo TT TN.

8. Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh (mô phỏng IETLS 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết), dự kiến tổ chức vào tuần 1 tháng 12/2021. Nếu em sv nào trung bình 3 bài KT dưới 5.5 sẽ không đc bảo vệ thực tập TN, và phải làm bài thi lại sau 3 tuần. Nếu thi lần 2 vẫn không đạt thì vẫn sẽ không đc bảo vệ  TTTN cho đến khi có điểm đạt. Những em nào có chứng chỉ TA đủ CDR (IELTS 6.0) rồi sẽ không phải thi bài thi này, và gửi bản pdf chứng chỉ theo hướng dẫn sau.

9. Phỏng vấn cuối Học phần thực tập tốt nghiệp

Thời gian: thường sau 2-3 tuần các em kết thúc thực tập.

Nội dung: Sinh viên TRẢ LỜI những câu hỏi của các thầy cô về nội dung các công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập, những nội dung đã viết trong báo cáo bằng tiếng Anh. (Sinh viên không phải làm presentation, chỉ trả lời các câu hỏi).

10. Cách tính điểm:

– Điểm tổng hợp thực tập TN (Z) được đánh giá như sau: Z = (X + 2Y)/3. Trong đó điểm X là điểm thực tập tại cơ sở, điểm Y là điểm báo cáo thực tập.

– Hình thức đánh giá điểm X: Cán bộ hướng dẫn trực tiếp của cơ sở thực tập, căn cứ vào quá trình thực tập và báo cáo kết quả thực tập của sinh viên để ghi ý kiến đánh giá nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí: ý thức tổ chức kỷ luật; công tác chuyên môn; các đóng góp cụ thể cho cơ sở và chất lượng bản báo cáo thực tập

– Hình thức đánh giá điểm Y: Y=(Y1+Y2+ Y3)/3

Trong đó:  Y1 (Báo cáo TT TN); Y2 (Bảo vệ thực tập TN); Y3 (Điểm sát hạch IELTS nội bộ trước khi bảo vệ 2 tuần) do các giảng viên khoa NN chấm. Một trong các điểm Y1, Y2, Y3 dưới 4/10 thì Y=0.

Comments