BỘ TÀI LIỆU [EBOOK+CD] IELTS EXPRESS

CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU [EBOOK+CD] IELTS EXPRESS

Bộ tài liệu Mysheo chia sẻ gồm 2 level: Intermediate (band 4 – 5.5) và Upper Intermediate (band 5.5 – 7), gồm 4 cuốn Coursebook và Workbook.

Bộ tài liệu phù hợp với các bạn có thời gian luyện tập ngắn, cover toàn bộ 4 kĩ năng. Mỗi cuốn sách gồm:
– 8 units theo topic
– Mỗi topic được xây dựng gồm: introduction, skills development, practice test (đối với coursebook) và thêm phần useful vocabulary/ grammar (với workbook) cho các bạn học và luyện tập.

Các bạn tải full bộ tài liệu ở đây: http://bit.ly/2mXxpwL

Comments