Thông báo thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K56,57,58

Các em sinh viên K56,57,58 đã có quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập 03/8/2020 đến 10/01/2021. Các em có thể đi thực tập sớm hơn thời gian kể trên nếu các em tự liên hệ được. Các em cần làm những bước sau:

1. Các em xem Quyết định cử SV đi TT này để xem mình thuộc nhóm thực tập nào:

CV 876-ATM, NNA 58 (143SV)

CV 877 – NNA57 (1SV)

CV 879 -ATM 56,57 (3SV)

CV 878 – NNA 57 (2SV)

CV 945 -ATM57 (4SV)

2. Điền vào form sau (deadline: 28/7/2020)

https://forms.gle/iN16WLLeFG3mYNDb8

Sau khi các em khai thông tin cá nhân bằng email của trường cấp cho các em có đuôi vimaru.edu.vn, Khoa sẽ lập nhóm thực tập, và mọi thông báo sẽ được hỏi đáp trong nhóm này.

(Những em nào sau ngày deadline không đăng ký vào form này sẽ ko có trong danh sách đi TT.)

3. Nếu em nào cần Giấy giới thiệu thực tập thì khai thông tin theo mẫu, và nộp tại VP Khoa muộn nhất là sáng 03/8/2020. Những em nào do Khoa liên hệ (Do thầy Đôn, cô Diệp và các thầy cô khác giới thiệu) thì không phải làm giấy này, và đến lấy giấy giới thiệu 1 lần tại VP Khoa vào sáng 03/8/2020.

Giấy giới thiệu 2020

4. Đọc kỹ hướng dẫn, yêu cầu ở Đề cương học phần thực tập TN:

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (25330)

5. Trong quá trình thực tập thì viết Báo cáo thực tập theo hướng dẫn:

HƯỚNG-DẪN-VIẾT-BÁO-CÁO-TT-TN

6. Nộp báo cáo thực tập: 

Các em chú ý sẽ nộp 1 bản giấy, 1 bản online để kiểm tra bằng phần mềm Turnitin. Việc nộp bài sẽ được hướng dẫn chi tiết sau. Trong quá trình làm bài, có gì không hiểu các em gửi thắc mắc vào hòm thư ngoaingu@vimaru.edu.vn

7. Nộp phiếu nhận xét TT TN của đơn vị

Sau khi kết thúc thực tập, các em cần xin nhận xét của đơn vị thực tập theo mẫu Phiếu nhận xét đơn vị thực tập. Phiếu này bắt buộc phải có dấu đỏ của công ty các em đến thực tập.

PHIẾU-NX-SV-THỰC-TẬP-CỦA-ĐƠN-VỊ

Phiếu này có dấu đỏ được nộp riêng, có photo 1 bản đính kèm Báo cáo TT TN.

8. Bài kiểm tra mô phỏng IETLS (3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết), dự kiến tổ chức vào tuần 1 tháng 1/2021. Nếu em sv nào trung bình 3 bài KT dưới 5.5 sẽ không đc bảo vệ thực tập TN, và phải làm bài thi lại sau 3 tuần. Nếu thi lần 2 vẫn không đạt thì vẫn sẽ không đc bảo vệ  TTTN cho đến khi có điểm đạt. Những em nào có chứng chỉ TA đủ CDR (IELTS 6.0) rồi sẽ không phải thi bài thi này, và gửi bản pdf chứng chỉ vào hòm thư ngoaingu@vimaru.edu.vn.

9. Phỏng vấn cuối Học phần thực tập tốt nghiệp

Thời gian: sẽ được thông báo sau

Nội dung: Sinh viên TRẢ LỜI những câu hỏi của các thầy cô về nội dung các công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập, những nội dung đã viết trong báo cáo bằng tiếng Anh. (Sinh viên không phải làm presentation, chỉ trả lời các câu hỏi)

10. Cách tính điểm:

– Điểm tổng hợp thực tập TN (Z) được đánh giá như sau: Z = (X + 2Y)/3. Trong đó điểm X là điểm thực tập tại cơ sở, điểm Y là điểm báo cáo thực tập.

– Hình thức đánh giá điểm X: Cán bộ hướng dẫn trực tiếp của cơ sở thực tập, căn cứ vào quá trình thực tập và báo cáo kết quả thực tập của sinh viên để ghi ý kiến đánh giá nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí: ý thức tổ chức kỷ luật; công tác chuyên môn; các đóng góp cụ thể cho cơ sở và chất lượng bản báo cáo thực tập

– Hình thức đánh giá điểm Y: Y=(Y1+Y2+ Y3)/3

Trong đó:  Y1 (Báo cáo TT TN); Y2 (Bảo vệ thực tập TN); Y3 (Điểm sát hạch IELTS nội bộ trước khi bảo vệ 2 tuần) do các giảng viên khoa NN chấm và cho điểm theo thang điểm 10. Một trong các điểm Y1, Y2, Y3 dưới 4/10 thì Y=0.

 

Comments