Từ điển chính sách thương mại quốc tế

Tu_dien_Chinh_sach_Thuong_mai_quoc_te
Từ điển chính sách thương mại quốc tế do nhóm các chuyên gia của Bộ Thương mại và Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế biên soạn dựa trên Cuốn Từ điển các thuật ngữ thương mại quốc tế của tác giả Walter Goode do WTO và nhà xuất bản của Đại học Cambridge phát hành.

Từ điển này được xuất bản bởi dự án  Hỗ trợ Chính sách Thương mại Đa biên (MUTRAP) năm 2003. Các mục từ trong từ điển được lý giải một cách chi tiết ý nghĩa cung như nguồn gốc và vai trò của khái niệm trong thực tế, rất hữu ích cho việc tìm hiểu thêm về thương mại quốc tế đối với sinh viên chuyên ngành TATM.

Tải về

shock drop air force 1 full uv reactive | Latest Nike Air Force 1 Shadow Trainer Releases & Direct Drops , IetpShops , nike tiempo leather turf 2010

Comments