Thông báo về kế hoạch hoàn thiện điểm HP Thực tập TN (25603)

1. Điểm sát hạch CĐR (điểm Y3)

Hiện tại đã có điểm sát hạch CĐR, các em xem ở link này:

Điểm sát hạch IELTS ngày 20-04 TB 3 môn

Tất cả những sinh viên có trung bình 3 bài thi dưới 4.0 đều phải làm bài lại, nếu không sẽ không được tính điểm học phần thực tập tốt nghiệp.

2. Thi sát hạch CĐR lại lấy điểm Y3

Thời gian làm bài lại dự kiến: 07h30 ngày 13/05/2019

Địa điểm: nhà C2, phòng cụ thể sẽ được thông báo sau.

Nội dung: thi cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Link đăng ký làm bài thi lại: https://docs.google.com/forms/d/1_lRwY-3dKa8cejOMvr_z1b8tSALHpveVst4OMEPt6IU/edit

Lệ phí: 100.000/sinh viên, nộp khi đi thi.

Deadline đăng ký là 07/05/2019. Nếu em nào không đăng ký trước hạn trên sẽ KHÔNG có trong danh sách làm bài thi.

3. Phỏng vấn cuối Học phần thực tập tốt nghiệp

Thời gian: 07h30 ngày 26/04/2019

Địa điểm: SV tập trung tại phòng 402 nhà C2

Nội dung: Sinh viên TRẢ LỜI những câu hỏi của các thầy cô về nội dung các công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập, những nội dung đã viết trong báo cáo bằng tiếng Anh. (Sinh viên không phải làm presentation, chỉ trả lời các câu hỏi)

Chú ý: Những sinh viên bị ghi THI LẠI của bài thi sát hạch CĐR (Y3) vẫn phỏng vấn bình thường, nếu sinh viên này KHÔNG tham gia làm bài Y3 vào ngày 13/05, hoặc không có chứng chỉ quốc tế CĐR theo quy định vào hôm thi sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn này. Trong số sv này nếu có chứng chỉ quốc tế thì gửi bản scan vào hòm thư ngoaingu@vimaru.edu.vn để được miễn thi.

Các em tham khảo lại hướng dẫn cách tính điểm của Học phần thực tập TN:  http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/ĐỀ-CƯƠNG-HỌC-PHẦN-THỰC-TẬP-TỐT-NGHIỆP-25603-05-1.docx

Comments