Thời hạn tổ chức xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng đào tạo đại học chính quy

Các em chuẩn bị tốt nghiệp đọc kỹ hướng dẫn về các mốc thời gian hàng năm nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng đào tạo đại học chính quy. Dựa vào các mốc thời gian này các em hãy chuẩn bị kế hoạch thi các chứng chỉ theo quy định cho phù hợp.

Comments