Thông báo về thủ tục xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Các em sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp (đặc biệt là sinh viên K56) thì cần chú ý các thủ tục sau:

ONLINE:

1.Khai vào form đăng ký xét tốt nghiệp và khảo sát cuối khóa (là bắt buộc đối với SV K56): https://docs.google.com/forms/d/19Kn5GvvyRjfWpY39ij_UNqYLwVmRlApxSl88U8oKIVM/edit

NỘP BẢN CỨNG: Các em nộp 02 mẫu này tại VP Khoa vào giờ hành chính cho cô Trần Thị Kim Liên, Giáo vụ Khoa, và có ký xác nhận muộn nhất ngày 19/06.

3. Đơn xin xét tốt nghiệp. (Kể cả những em ra trường đúng hạn):

Tất cả việc hoàn thành online và nộp bản cứng này phải trước ngày 19/06/2019. Nếu em nào nộp sau deadline này sẽ không được xét tốt nghiệp cấp cơ sở theo quy định.

Chú ý:

  • Em nào chỉ còn thiếu chứng chỉ Ngoại ngữ, tuy đã thi nhưng vẫn chờ kết quả thì vẫn có thể làm các thủ tục trên, và khai đang chờ kết quả.)
  • Em nào chưa có điểm thi các học phần thì cũng ghi chú chưa có điểm GPA, và làm thủ tục bình thường.

Comments