Thông báo về kế hoạch hoàn thiện điểm HP Thực tập chuyên ngành (K57)

Các em sinh viên K57 chú ý thông báo về việc nộp bài Báo cáo và phỏng vấn thực tập chuyên ngành như sau:

1. Lịch nộp bản cứng (Theo lớp) tại VP Khoa Ngoại ngữ (211A5): 10h ngày 10/09/2019. (Các em KHÔNG phải nộp bản mềm. Bản mềm chỉ được yêu cầu cho TT Tốt nghiệp.)

Mẫu gợi ý viết báo cáo (bằng tiếng Anh):

HƯỚNG-DẪN-VIẾT-BC-TT-CN-1 (CN)

Các bài làm không theo hướng dẫn về nội dung cơ bản theo hướng dẫn, phông chữ, size … sẽ bị trừ điểm. 

Note: Các em chú ý trong bản báo cáo thực tập chuyên ngành có đính kèm Phiếu nhận xét TT của đơn vị các em đến thức tập (Bản Photo). Bản chính có dấu đỏ các em sẽ nộp vào hôm phỏng vấn. (Nếu em nào không nộp bản có dấu đỏ sẽ ko được Nhà trường chấp nhận điểm.)

PHIẾU-NX-SV-THỰC-TẬP-CỦA-ĐƠN-VỊ

2. Kế hoạch phỏng vấn thực tập chuyên ngành:

Địa điểm: tầng 4 nhà A5

Thời gian: 07h30, thứ Hai ngày 16/09/2019

Nội dung: Sinh viên TRẢ LỜI những câu hỏi của các thầy cô về nội dung các công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập, những nội dung đã viết trong báo cáo bằng tiếng Anh. (Sinh viên không phải làm presentation, chỉ trả lời các câu hỏi)

3. Cách tính điểm:

– Điểm tổng hợp thực tập chuyên ngành (Z) được đánh giá như sau: Z = (X + Y*2)/3. Trong đó điểm X là điểm thực tập tại cơ sở, điểm Y là điểm báo cáo thực tập.

– Hình thức đánh giá điểm X: Cán bộ hướng dẫn trực tiếp của cơ sở thực tập, căn cứ vào quá trình thực tập và báo cáo kết quả thực tập của sinh viên để ghi ý kiến đánh giá nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí: ý thức tổ chức kỷ luật; công tác chuyên môn; các đóng góp cụ thể cho cơ sở và chất lượng bản báo cáo thực tập

– Hình thức đánh giá điểm Y: Y=(Y1+Y2)/2

Trong đó Y1: Tiểu luận (Báo cáo thu hoạch- nộp 1 bản cứng vào ngày 10/9) do giảng viên chấm và cho điểm theo thang điểm 10; Y2 là bài phỏng vấn (16/09/2019).

4. Khai thông tin thực tập (Rất quan trọng)

Để mục đích thống kê và nhập số liệu vào hệ thống và công nhận điểm thực tập chuyên ngành, các em sinh viên trả lời những thông tin trong đường link trước 10/09/2019:

https://docs.google.com/forms/d/1BQ9PxowEbUS93uMxN0Gshz51f_2zUaA1_ZQJIRYbpeM/edit

Những em nào không khai vào form này sẽ không có trong danh sách phỏng vấn.

Chúc các em có buổi phỏng vấn thành công.

Comments